Editor in Chief

admin_cp

Main interests:

Marine Biology, Ocean Exploration, Rain Forests, Global Warming

More About Nick

Author Articles

กระรอก

กระรอก (ภาษาไทยถิ่นเหนือ: ฮอก) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีขนาดลำตัวเล็ก ขนปุยปกคลุมทั่วทั้งร่างกาย นัยน์ตากลมดำ หางเป็นพวงฟู จัดอยู่ในประเภทสัตว์ฟันแทะ ในวงศ์ Sciuridae เนื้อหา 1สายพันธุ์2ลักษณะ3กระรอกที่พบในประเทศไทย4คล้ายกัน5อ้างอิง6แหล่งข้อมูลอื่น

สุนัขพันธุ์ไทย

สุนัขพันธุ์ไทย ลักษณะพิเศษของสุนัขพันธุ์ไทย    สุนัข พันธุ์ไทย คือเลี้ยงง่าย..ถ้าเลี้ยงดูเอาใจใส่มันดีๆมันจะเป็นสุนัขที่น่ารักสวยงาม ซื่อสัตย์ กล้าหาญ อดทน ถ้าฝึกแต่เล็กๆมันจะฉลาด รู้อะไรสารพัด แม้จะให้มันไปคาบอะไรมาให้ หรือแม้ไปท้องนา ขุดหนูได้ก็จะนำเอามาให้เจ้าของ พบงูพิษมันก็จะเห่าให้เจ้าของได้ยินเพื่อมาช่วยมัน...

ปลาฉลาม (Selachimorpha)

ปลาฉลาม (ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Selachimorpha) เป็นปลาในชั้นปลากระดูกอ่อนจำพวกหนึ่ง มีรูปร่างโดยรวมเพรียวยาว ส่วนใหญ่มีซี่กรองเหงือก 5 ซี่ ครีบทุกครีบแหลมคม ครีบหางเป็นแฉกเว้าลึก มีจุดเด่นคือ ส่วนหัวและจะงอยปากแหลมยาว ปากเว้าคล้ายพระจันทร์เสี้ยวภายในมีฟันแหลมคม การแบ่ง

ปลาปิรันยา (piranha)

ปลาปิรันยา (อังกฤษ: piranha) เป็นชื่อสามัญเรียกปลาน้ำจืดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอยู่ในวงศ์Characidae โดยทั่วไป ปลาที่ได้ชื่อว่า "ปิรันยา" นั้นจะหมายถึงปลาในสกุลPristobrycon, Pygocentrus, Pygopristis และ Serrasalmus แต่ก็อาจรวมถึงปลาในสกุล Catoprion ด้วย รวมกันแล้วประมาณ 40 ชนิด ส่วนปลาในสกุลอื่นมักไม่นิยมเรียกว่าปลาปิรันยา ถึงแม้จะอยู่ในวงศ์ย่อยนี้ก็ตาม ลักษณะ

ผีเสื้อ (แมลง)

ผีเสื้อ (ภาษาไทยถิ่นเหนือ: แมงก่ำเบ้อ) เป็นแมลงทุกชนิดในอันดับเลพิดอปเทรา (Lepidoptera) มีวงชีวิตเริ่มแรกตั้งแต่ระยะไข่ ระยะหนอน ระยะดักแด้ ตราบจนระยะการเปลี่ยนสัณฐานเข้าสู่ระยะการโตเต็มวัยที่มีปีกหลากสีต้องตาผู้คน ในทางกีฏวิทยาการจัดจำแนกแมลงกลุ่มนี้จะใช้เส้นปีกในการจัดจำแนก การตายและการกระจายพันธุ์ของผีเสื้อ นักวิทยาศาสตร์คาดว่าผีเสื้ออาจมีต้นกำเนิดแต่ยุคครีเทเชียส (Cretaceous...

งูเห่า (cobra)

งูเห่า (อังกฤษ: cobra) เป็นงูพิษขนาดกลางที่อยู่ในสกุลNaja ในวงศ์งูพิษเขี้ยวหน้า (Elapidae) วงศ์ย่อย Elapinae ซึ่งเป็นสกุลของงูพิษที่อาจเรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดอย่างหนึ่ง ลักษณะ งูเห่าจัดเป็นงูที่อันตราย...
ข่าวเด่นวันนี้ , gconsole , ข่าวบันเทิง , ข่าวบันเทิง , ข่าว arsenal , ลิเวอร์พูล , ข่าวกีฬา , โทรศัพท์ เล่นเกม , ข่าวกีฬา ,